top of page

Spicture

פיתוח ארגוני

בעזרת צילום

התמונה שמעבר למילים

לחשוב מחוץ לפריים

סדנאות והרצאות לארגונים המחפשים תכנים איכותיים המוגשים באופן שונה ומיוחד.

 שפת הצילום האוניברסלית רותמת את המשתתפים לתהליך של ביטוי אישי והיכרות ממקום אחר

ראש-עין-לב משולש פוטותרפי המביא לזקק מה שאני חושב ומרגיש לגבי האתגר הארגוני

 רמת מיקוד גבוהה בתוך רעשי הרקע, המאפשרת 

 תובנות משמעותיות בזמן קצר 

 שינוי תפישה בקרב

"דור המסכים" באמצעות 

 שימוש יצירתי בהם, ובפוקוס המצלמה - למיקוד אישי

bottom of page