Spicture

פיתוח ארגוני

בעזרת צילום

התמונה שמעבר למילים

לחשוב מחוץ לפריים

סדנאות והרצאות לארגונים המחפשים תכנים איכותיים המוגשים באופן שונה ומיוחד.

  • sadba.jpg

    התמונה שמעבר למילים - סדנה

  • carnaval_edited.jpg

    חנוכה, יום האישה, שבועות

  • lacture2.jpg

 שפת הצילום האוניברסלית רותמת את המשתתפים לתהליך של ביטוי אישי והיכרות ממקום אחר

ראש-עין-לב משולש פוטותרפי המביא לזקק מה שאני חושב ומרגיש לגבי האתגר הארגוני

 רמת מיקוד גבוהה בתוך רעשי הרקע, המאפשרת 

 תובנות משמעותיות בזמן קצר 

 שינוי תפישה בקרב

"דור המסכים" באמצעות 

 שימוש יצירתי בהם, ובפוקוס המצלמה - למיקוד אישי

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

055-6615404

All rights reserved to Harel Stanton 2019 | Designed by Aliza Ashkenazi Aliceline.com