לחשוב מחוץ לפריים

תמונה רחבה ומעמיקה של תהליכים ארגוניים. הנעה לשינוי מתוך חשיבה יצירתית ותקשורת חיובית למינוף חברתי ועסקי, ופתרון קונפליקטים רלוונטיים בארגון.

קבלו כלי לניתוח ודיוק האמירה האישית והקבוצתית בעזרת צילום בסמארטפון. המשתתפים מביעים את עמדתם ותפישתם בעזרת סדרת תמונות שייצרו. תהליך הצילום המונחה, מביא לחידוד וזיקוק המחשבה והשיח הנוצר מתוך התמונות הוא אותנטי ומעורר לפעולה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

055-6615404

All rights reserved to Harel Stanton 2019 | Designed by Aliza Ashkenazi Aliceline.com