top of page

Spicture
כשירות תרבותית
בעזרת צילום
התמונה שמעבר לסטראוטיפ

כיצד מיצרים כשירות תרבותית בארגון

השוטר, הרופא וגם אני, הצלם הגיאוגרפי פוגשים בעבודתנו אנשים מתרבויות שונות. בואו נלמד כיצד לצור ראפור, לבנות אמון, לרתום לשיתוף פעולה. איך לצאת מה"אני" לטובת התבוננות רב מערכתית הרואה את צרכי האזרח, המערכת והתרבות השונה. 
 

נבנה מודל של WIN WIN בו נייטב את עבודת הארגון תוך הפחתת התנגדות, הגברת שיתופי פעולה וצמצום עלויות.

 שפת הצילום האוניברסלית רותמת את המשתתפים לתהליך של ביטוי אישי והיכרות ממקום אחר

ראש-עין-לב משולש פוטותרפי המביא לזקק מה שאני חושב ומרגיש לגבי האתגר הארגוני

 רמת מיקוד גבוהה בתוך רעשי הרקע, המאפשרת 

 תובנות משמעותיות בזמן קצר 

 שינוי תפישה בקרב

"דור המסכים" באמצעות 

 שימוש יצירתי בהם, ובפוקוס המצלמה - למיקוד אישי

bottom of page